Aktualizacja
16.01.2012

UCZENNICE
rok szkolny 2011/2012


Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie
Sióstr Niepokalanek im. Królowej Polski
w Nowym Sączu


Klasa I T
Klasa I T
Klasa II T
Klasa II T
Klasa III T
Klasa III T
Klasa IV T
Klasa IV T

Zasadnicza Szkoła Gastronomiczna
Sióstr Niepokalanek im. Królowej Polski
w Nowym Sączu


Klasa I Z
Klasa I Z
Klasa II Z
Klasa II Z